Leipziger Buchmesse

Svátek knižní kultury v Lipsku

 ​ 

23.–26. března 2017

Čeští autoři na Lipském knižním veletrhu

23. března začíná v Lipsku mezinárodní knižní festival

Od poloviny měsíce března se příznivcům i účastníkům literárního života opět nabízí možnost navštívit mezinárodní knižní veletrhy a na jednom místě si prohlédnou národní i nakladatelské prezentace současné podoby knižní kultury. I letos je pomyslný veletržní rok zahájen v Lipsku. Lipský festival knihy, výrazně orientovaný na čtenářství a kulturní diskuse, je po Frankfurtu druhou nejvýznamnější akcí podobného charakteru v německojazyčném prostoru.
K jeho oficiálnímu zahájení dojde 22. března 2017. Již tradičně je jeho součástí i festival Leipzig liest (Lipsko čte) a Manga Comic-con.

V hale 4 bude na již stálém místě na návštěvníky čekat i český národní stánek, jenž zajišťuje Ministerstvo kultury, a jehož realizátorem je Moravská zemská knihovna. V novém stánku, který svým architektonickým řešením odkazuje      k českému funkcionalismu, se představí jak výběr z aktuální knižní produkce, především té, která byla oceněna v rámci literárního provozu minulého roku, tak produkce některých českých nakladatelů, kteří výrazným způsobem ovlivňují podobu české kultury. Mezi vystavovateli tak nalezneme například nakladatelství Baobab, Academia, či Host.

Základem knižní prezentace jsou však tituly, které přitáhly pozornost odborné veřejnosti i čtenářů – zvýznamněny tak budou kolekce prezentující současnou podobu českého čtenářského vkusu, tak jak ji utvářejí české literární ceny. Návštěvníci stánku mohou blíže poznat knihy laureátů Státní ceny, Ceny Jaroslava Seiferta, Magnesie litery, Ceny Jiřího Ortena či Josefa Škvoreckého. Spolu s nimi pak budou vystaveny vítězné publikace z kolekce Zlaté stuhy
či Nejkrásnější české knihy. V expozici nebude chybět ani výběr z nejnovějších českých knih či z překladů z české literatury. Reprezentativní vzorek
z přeložených titulů ukáže rovněž na oblasti zájmu, jejichž prostřednictvím si nás „čte“ zahraniční čtenář.

Český národní stánek byl slavnostně otevřen 23. 3. ministrem kultury ČR, Danielem Hermanem, ředitelem lipského veletrhu, Oliverem Zillem, primátorem města Lipska, Burkhardem Jungem, a českým velvyslancem v Německu, Tomášem Podivínským.


Slavnostní otevření českého národního stánku.

Na tento ceremoniál navázalo v podvečer téhož dne slavnostní podepsání memoranda, na jehož základě se stane Česká republika hlavní zemí lipského knižního veletrhu v roce 2019.

Slavnostní podpis memoranda. Zleva Martin Buhl-Wagner, Daniel Herman, Oliver Zille.
Foto: Stefan Hoyer/Leipziger Messe.

Vedle těchto akcí byl kulturní program již ve čtvrtek doplněn čtením z Grušových nově vydaných esejů či prezentací německého překladu Durychovy knihy Plížení Německem. Většina autorských čtení a diskuzí proběhla o víkendu, kdy se postupně představila čtveřice českých autorů, kteří reprezentovali divergentní směry současné literatury. Před zaplněnými hledišti se na národním stánku i na přilehlých kulturních fórech představili Tomáš Šebek, Viktorie Hanišová, Iva Pekárková a Jan Novák.


Autorské čtení Tomáše Šebka na českém národním stánku.

Zatímco Tomáš Šebek mluvil o své zkušenosti s Lékaři bez hranic a vyhraňoval se jako zapisovatel spíše než literát, Jan Novák mluvil o bratrech Mašínech a Miloši Formanovi, Iva Pekárková tematizovala své mnoholeté pobyty v New Yorku a Londýně a Viktorie Hanišová představovala svou románovou prvotinu Anežka, popisující vztah matky a adoptivní dcery.


Diskuze Ivy Pekárkové a Jana Nováka. Moderuje Tomáš Sacher.

 

Diskuze Jana Nováka a Tomáše Šebka na Foru International. Moderuje Zuzana Jürgens.

© 2020 by Moravská zemská knihovna v Brně