Leipziger Buchmesse

Svátek knižní kultury v Lipsku

 ​ 

21.-24. března 2019

V roce 2019 vystupuje Česká republika v roli hlavní země knižního veletrhu v Lipsku.

Více informací naleznete na adrese:

http://ahojleipzig2019.de/

© 2020 by Moravská zemská knihovna v Brně