VYSTAVOVATELÉ.

Albatros Media

Nakladatelství Albatros Media se specializuje na dětské knihy s originálním a inovačním formátem, který je známý po celém světě. Naše knihy jsou zábavné, ale i vzdělávací. Náš sortiment zahrnuje dětské knihy, učebnice a literaturu faktu.

www.albatrosmedia.cz

AMU PRESS

AMU Press - vydavatelství Akademie múzických umění v Praze (NAMU) je jedním z předních českých vydavatelů knih v oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance. 
Publikuje originály a překlady akademických monografií, antologií a studijních textů. Dále organizuje výstavu Book me, která čtenářům v České republice poskytuje odbornou uměleckou literaturu
 z oblasti hudby, divadla, filmu, tance a fotografie. V roce 2018 se výstava uskuteční od 26. do 28. dubna v prostorách Pražského kreativního centra na Staroměstském náměstí.

 

www.namu.cz

Svět knihy

Společnost založena Svazem českých knihkupců a nakladatelů. Hlavní aktivitou je organizování tradičního mezinárodního knižního veletrhu

a literárního festivalu Svět knihy Praha a export českých knih. Společnost zároveň spolupracuje s českými nakladateli na propagaci české literatury doma i v zahraničí.

 

www.svetknihy.cz

Euromedia group, a.s.​

EUROMEDIA publikuje nejzajímavější knihy z celého světa, každoročně nabízí čtenářům více než 700 nových titulů. Euromedia vlastní výhradní práva v České republice pro publikaci mnoha špičkových světových autorů, jako jsou Agatha Christie, Liane Moriarty, Ken Follet nebo Paula Hawkins.

 

www.euromedia.cz

FINIDR, s.r.o.

Tiskárna FINIDR, s.r.o. patří mezi největší výrobce knih ve střední Evropě s roční produkcí 23 milionů kusů knih a obratem 32 milionů EUR. 80 % produkce jde do zahraničí. FINIDR se specializuje na vysoce kvalitní černobílý i barevný ofsetový tisk a knihařské zpracování. Hlavními důvody pro naši dlouhodobou spolupráci s mnoha předními domácími i evropskými nakladateli je profesionální 5-ti jazyčný klientský servis, špičková kvalita, individuální přístup, příznivé ceny a krátké dodací termíny.

www.finidr.cz

Nakladatelství Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita patří mezi největší vydavatele odborné a vědecké literatury v České republice. Ročně vydává více než 400 titulů knih a 50 odborných a studentských časopisů v tištěné i elektronické podobě z oblasti humanitních, společenských a přírodních věd. Posláním Nakladatelství Munipress je zprostředkovávat výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti Masarykovy univerzity. Nakladatelství je členem Evropské asociace univerzitních nakladatelů (EAUP). 

 

www.muni.cz/press

Nakladatelství Academia

Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academie nese od roku 1966. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně-naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. 

 

www.academia.cz

​Ottovo Nakladatelství, s.r.o.

Ottovo nakladatelství vzniklo v 19. století, kdy bylo založeno Janem Ottou. Produkce knih byla několikrát přerušena, avšak na počátku 90. let 
se začali pokoušet navázat na počáteční tradici Ottovských knih pro širokou veřejnost. Ottovo nakladatelství publikuje zhruba 100 titulů 
za rok ve dvou jazycích a to jak v originálu, tak v překladu.

www.ottovo-nakladatelství.cz

Karolinum Press​

 

Nakladatelství Karolinum vydává původní vědecké monografie, učební texty, odborné časopisy a vědecké sborníky všech oborů univerzity. Samostatné ediční projekty představují monografie z dějiny umění, jazykové učebnice či mezioborová překladová edice Limes, v níž vychází díla literární vědy a dějin kultury, dále edice Politeia, věnovaná politické teorii a novodobé historii, Lingvistika či česká beletrie, kde vychází významná díla v překladu. 

www.karolinum.cz

VUTIUM Press

Nakladatelství VUTIUM při Vysokém učení technickém v Brně bylo založeno v roce 1996. Vydává širokou řadu učebnic, odborné literatury, vědeckých spisů, monografií, studijních příruček, přednášek a sborníků v klasické i elektronické podobě.

 

www.vutium.vutbr.cz

© 2020 by Moravská zemská knihovna v Brně