VYSTAVOVATELÉ.

ACADEMIA

Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academie nese od roku 1966. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně-naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. 

 

www.academia.cz

FINIDR

Nakladatelství FINIDR s. r. o. je jedním z největších výrobců vázaných a brožovaných knih ve střední Evropě. Jedním z našich největších přínosů je řada knižních vazeb nejvyšší kvality, zdokonalování tiskovin včetně speciálních funkcí a dokončovacích procesů.

www.finidr.cz

ALBATROS MEDIA

Nakladatelství Albatros Media se specializuje na dětské knihy s originálním a inovačním formátem, který je známý po celém světě. Naše knihy jsou zábavné, ale i vzdělávací. Náš sortiment zahrnuje dětské knihy, pohádky, učebnice a literaturu faktu.

www.albatrosmedia.cz

HOST

Host je již dlouho prestižním nakladatelstvím původní beletrie v češtině i beletrie v překladu; také vydává detektivky a thrillery. V nedávné době se portfolio nakladatelství Host rozšířilo o science fiction a fantasy, YA a dětské knihy. K uznávaným původním českým dílům v naposled jmenovaných žánrech patří především knihy Petry Soukupové (Bertík a čmuchadlo, Kdo zabil Snížka? Klub divných dětí) a Petry Dvořákové (Julie mezi slovy, Flouk a Líla) a Každý má svou lajnu). Host vydává významné dětské knihy také v českém překladu.

 

www.hostbrno.cz

EUROMEDIA GROUP​

Euromedia Group (EMG) je jedním z předních nakladatelství v České republice. V roce 2019 v něm vyšlo více než 800 nových titulů. EMG je také nejsilnějším velkoobchodníkem knih v zemi a provozuje také knižní klub s více než 200 000 členy. Společnost je součástí zastřešující společnosti „Knižní holding“, která nedávno získala knihkupectví Luxor a internetová knihkupectví.

 

www.euromedia.cz

INFOA
INFOA je zcela nezávislé nakladatelství se sídlem v České republice. Věnuje se výrobě kvalitních jazykových a dětských materiálů. Společnost, která byla založena v roce 1992, zaznamenala stabilní a rychlý růst a v současné době má na seznamu vydaných knih více než 1000 titulů. Jazykové tituly INFOA jsou zaměřené jak na dospělé studenty, tak na děti, a to v široké škále úrovní a jazyků. INFOA navíc vydává také dětská leporela, knihy aktivit, průvodce a omalovánky pro děti i dospělé.

www.infoa.cz

KAROLINUM NAKLADATELSTVÍ

 

Nakladatelství Karolinum vydává původní vědecké monografie, učební texty, odborné časopisy a vědecké sborníky všech oborů univerzity. Samostatné ediční projekty představují monografie z dějiny umění, jazykové učebnice či mezioborová překladová edice Limes, v níž vychází díla literární vědy a dějin kultury, dále edice Politeia, věnovaná politické teorii a novodobé historii, Lingvistika či česká beletrie, kde vychází významná díla v překladu. 

www.karolinum.cz

SVĚT KNIHY

Společnost založena Svazem českých knihkupců a nakladatelů. Hlavní aktivitou je organizování tradičního mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha a export českých knih. 

www.svetknihy.cz

MLADÁ FRONTA

Nakladatelství Mladá fronta je aktivní na českém trhu od roku 1945. Patří mezi deset předních českých vyda-vatelů s obratem více než 200 nových titulů ročně. Zaměřuje se na mezi-národní  beletrii, literaturu faktu a lite-raturu pro děti a  mládež.

 

www.mf.cz

NÁRODNÍ ARCHIV

Národní archiv (do konce roku 2004 Ústřední státní archiv) je ústředním archivem České republiky. Zejména se stará o cenné dokumenty, které byly vytvořeny v rámci činnosti státních a obecních úřadů a jejich historických předchůdců.

www.nacr.cz

NGP NAKLADATELSTVÍ

Oddělení nakladatelství je účelové zařízení spravované Národní galerií Praha v úzké spolupráci s historiky umění, kurátory, lektory, sbírkami a knihovnou galerie. Odborný výstup oddělení je určen jeho specializovaným zaměřením. Kromě tradičních tiskovin – výstavních katalogů, sbírek, průvodců, odborných časopisů, konferenčních sborníků, monografií umělců – vydáváme také odborné knihy o umění a souvisejících oborech (teorie a filozofie umění, muzeologie, archivy dějin umění atd.), knihy představující sbírky galerie a dětské knihy. Zvýšené úsilí pracovníků Národní galerie (výstavy, výzkum, vzdělávání atd.) v posledních letech vedlo také k významnému zvýšení knižní tvorby oddělení. Knihy jsou vydávány v cizojazyčných mutacích, což z nich činí vhodné předměty pro meziknihovní výměnu publikací a představuje galerii jako rozvinutou instituci.

www.ngprague.cz

​OTTOVO NAKLADATELSTVÍ

Ottovo nakladatelství je tradiční nakladatelství se sídlem v Praze s dceřinou společností v Bratislavě. Jeho historie sahá až do konce 19. století; nakladatelství se stalo známým pro svou slavnou obecnou encyklopedii (28 svazků, 1888–1909). Po roce 1989 bylo Ottovo vydavatelství obnoveno a dnes pokračuje v původním záměru Jana Otty vydávat knihy pro širokou veřejnost s roční produkcí asi 120 titulů ve dvou jazycích, a to v původním českém a slovenském jazyce, a jejich překladech.

www.ottovo-nakladatelství.cz

© 2020 by Moravská zemská knihovna v Brně