Program.

Středa 16. října 2019

10:30    Čtení a setkání s českými autory a autorkami: Viktore Hanišová a „Anežka“

 

Moderace: Jörg Becken (nakladatel KLAK Verlag)
za přítomnosti autorky

Jazyk: němčina
Místo: Leseinsel der unabhängigen Verlage der Kurt-Wolff-Stiftung, Frankfurtský knižní veletrh, hala 4.1

Knižní novinka k Frankfurtskému knižnímu veletrhu 2019: Čtenáři se v románu Viktorie Hanišové skýtá až bolestně obyčejný pohled do od samého počátku narušeného vztahu matky a dcery. Sebevědomá, vzdělaná a světem protřelá Julie nemůže mít děti, bez partnera nemá nárok na zařazení do adopčního programu a pověstné biologické hodiny tikají. Zoufalá protagonistka ale chce mít dítě za každou cenu. Obchází úřady i zákon a bere si do péče Anežku, nechtěné romské dítě. Dívka je stále konfrontována předsudky. Autorka nemilosrdně popisuje neuralgický bod české společnosti.

Čtvrtek 17. října 2019
Čtvrtek 17. října 2019
Čtvrtek 17. října 2019

15:00    Slavnostní otevření stánku ČR a vernisáž fotografické výstavy „Václav Havel 1989: Z vězení na Pražský hrad“

Moderace: Martin Krafl
s číší vína

Jazyk: němčina
Místo: národní stánek České republiky, Frankfurtský knižní veletrh, hala 5.0 / B 116

Čestní hosté: Kateřina Kalistová, náměstkyně ministra kultury České republiky; Michael Žantovský, mluvčí a politický poradce prezidenta Václava Havla (1990 – 1992), bývalý velvyslanec a ředitel Knihovny Václava Havla; Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny Brno Brno

V dubnu 1989 byl Václav Havel, český dramatik a disident, vyznamenán Mírovou cenou německých knihkupců. První a do dneška poslední český nositel ceny byl v této době již po čtvrté vězněn. Na rok 1989 Václava Havla vzpomíná fotografická výstava v rámci národního stánku České republiky.

Kurátorka: Anna Freimanová, Knihovna Václava Havla, Praha
Architektonické a grafické zpracování: Ing. arch. Martin Hrdina Bdes., Brno

15:20    Aktuální knižní novinky českých autorů a autorek v německém překladu

Moderace: Martin Krafl, programový koordinátor hostování České republiky na Lipském knižním veletrhu; pověř. vedoucí Českého literárního centra
s číší vína

Jazyk: němčina
Místo: národní stánek České republiky, Frankfurtský knižní veletrh, hala 5.0 / B 116

Hostování České republiky na lipském knižním veletrhu 2019 – ohlédnutí zpět s výhledem do budoucna! Jaké knižní novinky se objeví na podzim na německojazyčném trhu a jakým způsobem jsou podporovány překlady současné české literatury?

16:30    Čtení a setkání s českými autory a autorkami: Viktore Hanišová a „Anežka“

 

Moderace: Martin Krafl
za přítomnosti autorky a překladatelky knihy

Jazyk: němčina
Místo: národní stánek České republiky, Frankfurtský knižní veletrh, hala 5.0 / B 116

Knižní novinka k Frankfurtskému knižnímu veletrhu 2019: Čtenáři se v románu Viktorie Hanišové skýtá až bolestně obyčejný pohled do od samého počátku narušeného vztahu matky a dcery. Sebevědomá, vzdělaná a světem protřelá Julie nemůže mít děti, bez partnera nemá nárok na zařazení do adopčního programu a pověstné biologické hodiny tikají. Zoufalá protagonistka ale chce mít dítě za každou cenu. Obchází úřady i zákon a bere si do péče Anežku, nechtěné romské dítě. Dívka je stále konfrontována předsudky. Autorka nemilosrdně popisuje neuralgický bod české společnosti.

Pátek 18. října 2019

12:00    Pódiová diskuze: Víc než jen slovo: Václav Havel – nositel Mírové ceny

 

Moderace: Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla
za přítomnosti autorky a překladatelky knihy

Jazyk: angličtina/němčina – se simultánním tlumočením
Místo: Weltempfang, Frankfurtský knižní veletrh, hala 4.1 / B 81

Účastníci: Michael Žantovský, mluvčí a politický poradce prezidenta Václava Havla (1990–1992), bývalý velvyslanec; Alexander Alexejevič Drozdov, ředitel Prezidentského centra Borise Jelcina v Jekatěrinburgu; Hans Maier, politolog

Patnáctého října 1989 udělil Svaz německých knihkupců (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) Mírovou cenu německých knihkupců (Friedenspreis) českému disidentovi Václavu Havlovi. O pět měsíců dříve byl Havel ještě nejznámějším politickým vězněm československého komunistického režimu. O tři měsíce později byl již československým prezidentem a světovou celebritou. Cenu udílenou při příležitosti Frankfurtského veletrhu (Frankfurter Buchmesse) si nemohl převzít osobně, neboť jako nepřítel režimu nesměl vycestovat ze země. Konaly se tak dvě slavnostní ceremonie – jedna oficiální během Frankfurtském veletrhu za přítomnosti prezidenta R. von Weizsäckera a kancléře H. Kohla, a jedna neformální v pražském knihkupectví Karla Čapka za přítomnosti laureáta a jeho přátel. Ve Frankfurtu n. M. přečetl herec Maximilian Schnell Havlovu laureátskou řeč “Slovo o slovu”. Esej, v němž se autor zamýšlí nad blahodárnou i ničivou schopností slov a problémem zodpovědnosti v jejich používání, je možná ještě aktuálnější po třiceti letech než tehdy.

Sobota 19. října 2019

16:00    Dora Kaprálová: „Zimní kniha o lásce" (nakladatelství KLAK Verlag, září 2019, překlad Nataša von Kopp)

 

Moderace: Jörg Becken (nakladatel KLAK Verlag)
za přítomnosti autorky a překladatelky knihy

Jazyk: němčina
Místo: národní stánek České republiky, Frankfurtský knižní veletrh, hala 5.0 / B 116

Knižní novinka k Frankfurtskému knižnímu veletrhu 2019: Kaprálové nejnovější román „Zimní kniha o lásce" je ironické, provokativní a melancholické dílo o mužích, anebo spíše možná jen o jednom jediném mnohotvárném a neuchopitelném muži... Texty „Zimní knihy o lásce" vznikaly původně jako polemika s prózou maďarského spisovatele Petera Esterházyho „Jedna žena".

14:00    Pódiová diskuze: Co zůstalo? Sametová revoluce a její podněty pro Evropu a Českou republiku.

 

Moderace: Mirko Schwanitz (novinář, kritik)
za přítomnosti autorky a překladatelky knihy

Jazyk: němčina
Místo: International Stage, Frankfurtský knižní veletrh, hala 5.1

Účastníci: spisovatelka Radka Denemarková; ředitel Lipského knižního veletrhu Oliver Zille

Před 30 lety skandovalo tisíce lidí na pražském Václavském náměstí „Havel na Hrad!“ -umožnili to, co nikdo nepovažoval za možné. V celé Evropě známý dramatik a disident se stal prezidentem. Celou dekádu, od roku 1993 do roku 2003, byl Václav Havel hlavou českého státu. Zemřel v roce 2011. Časy a společenská pravidla se změnily. Dnes jsou lidé, intelektuálové a umělci, kteří se s jeho hodnotami a ideály identifikují, označovány za „Havloidy“. Co se stalo? A co zůstalo ze Sametové revoluce? Bloudí její impulzy ještě někde? Jaké jsou impulzy pro nové Česko v nové Evropě? Je to jen vzpomínka, minulost?

© 2019 by Moravská zemská knihovna v Brně